Trang chủ
Giới Thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Tin tức - Sự kiện
Khí tượng
Thời tiết đất liền 24H
Thời tiết biển 24H
Biểu tượng Thời tiết
Dư báo 10 ngày
Dự báo tháng
Dự báo mùa
Thời tiết nguy hiểm
Bão - Áp thấp nhiệt đới
Không khí lạnh
Nắng nóng
Khu vực Hà Nội
Thời tiết nguy hiểm trên biển
Bản tin thời tiết chuyên đề
Thuỷ Văn
Dự báo hạn ngắn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo hạn vừa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo tháng
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo mùa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo Nguồn nước
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Hải văn
Dự báo sóng
Dự báo nước dâng bão/gió mùa
Dự tính thủy triều
Dự báo dòng chảy
Bản tin dự báo/cảnh báo
Thủy văn đặc biệt
Tin Lũ
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Thông báo Cạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
T.B Xả nước chống hạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Bản tin xâm nhập mặn
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Phổ biến kiến thức KTTV
Bão & ATNĐ
Mưa lớn
Mưa đá
Dông
Tố, lốc, vòi rồng
Sương mù
Sương muối
Gió khô nóng
Gió mùa, không khí lạnh
Lũ lớn
Lũ quét, sạt lở đất
Hạn hán
Các kỷ lục về KTTV
Thế giới
Khí tượng
Thủy văn
Việt Nam
Khí tượng
Thủy văn
Hỏi đáp về KTTV
Khí tượng
Thủy văn
Nghiên cứu khoa học
Dự án
Đề tài
Tổng kết tình hình KTTV

 Tìm kiếm
Thời tiết hiện tại :
Đà Nẵng 21°C
Hải Phòng 16°C
Nha Trang 25°C
Nghệ An 17°C
Gia Lai 16°C
Sơn La 14°C
TP. Hồ Chí Minh 24°C
Hà Nội (Láng) 16°C
Cập nhật lúc: :4h - 19/01/2019

Ảnh Radar

Ảnh Vệ tinh

Sản phẩm mô hình

Bản đồ thủy văn

 Liên kết
Văn phòng
1.Chức năng
Văn phòng là tổ chức trực thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương (sau đây gọi tắt là Trung tâm), có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện công tác thông tin tổng hợp, điều phối hoạt động các tổ chức trực thuộc Trung tâm theo chương trình, kế hoạch làm việc và thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, tin học hóa quản lý hành chính, tổ chức cán bộ, quản trị của Trung tâm.
2. Nhiệm vụ
1.Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm trong việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, cải cách hành chính.
2. Soạn thảo văn bản chỉ đạo và thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm để các đơn vị trực thuộc thực hiện; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm.
3. Tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.
4. Quản lý và thực hiện công tác tổ chức cán bộ; lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Trung tâm.
5. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và tin học hóa quản lý hành chính theo các quy định hiện hành.
6. Xây dựng qui chế, nội qui làm việc của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
7. Hướng dẫn và tổng hợp công tác thi đua khen thưởng; thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Trung tâm.
8. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của Trung tâm.
9. Tổ chức công tác thường trực bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai của Trung tâm.
10.Tổ chức phục vụ các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp, tiếp khách, đi công tác của Lãnh đạo Trung tâm.
11.Phối hợp với các đơn vị thực hiện các hợp đồng dịch vụ theo phân công của Giám đốc Trung tâm.
12.Quản lý viên chức, người lao động và tài sản của Văn phòng theo quy định.
13.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
3. Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Văn phòng gồm Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng
- Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Trung tâm về mọi hoạt động của Văn phòng.
- Phó Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chánh Văn phòng về lĩnh vực công tác được phân công.
Tổ chức Văn phòng: Văn phòng gồm 02 tổ, Tổ hành chính - Quản trị và Tổ Bảo vệ.

                              + Chánh Văn phòng: Ông Lương Như Nguyên

                              Tel: 04.32673199 - số máy lẻ 701;

                              Mobile: 0902183919

                              Email: Lnnguyen@nchmf.gov.vn

                              + Phó Chánh Văn phòng: Ông Trần Minh Đức

                              Tel: 04.32673199 - số máy lẻ 701;

                              Mobile: 0985749288

+ Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Mạnh Toàn

                              Tel: 04.32673199 - số máy lẻ 701;

                              Mobile: 0936633986

4. Địa chỉ liên hệ

Văn phòng
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương
Tầng 12A, tòa nhà Trung tâm Điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn, số 8, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-32673199 - số máy lẻ 701.
Fax: 84-4-38244916.
Email:vanphong@nchmf.gov.vn


© 2008 Copyright by Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Trung tâm Điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn, số 8, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-32673199 - số máy lẻ 701
E-mail: vtttkttv@monre.gov.vn
Hôm nay 105553
Toàn bộ 29624517